Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Nedir?

Adli Sicil ve Sabıka Kaydı Nedir?

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2021-03-23
Güncelleme Tarihi: 2021-03-23

Birçok yerde, özellikle iş başvurularında talep edilen adli sicil kaydı, sabıka kaydı olarak da ifade edilir. Bu iki kavram birbiriyle aynıdır. Bu belge üzerinde yer alan bilgiler ise mahkemeler tarafından tesis edilen kararlardır. Bu kararların sabıka kaydında yer alması için kesinlik kazanmış olması gerekir. Kesinleşmiş olan mahkeme kararları bir işlem yapılmasına gerek kalmadan otomatik olarak kişilerin adli sicil kaydına işlenir.

Mahkeme kararının kesinleşmesi için ise ilgili kişinin yargılama neticesinde belirlenen hükme karşı yasal süre içerisinde itiraz başvurusunda bulunmaması ya da başvuruda bulunduysa itiraz edilen mahkeme kararının onaması gerekir. Tüm bu koşulların sağlanması ile birlikte karar kesinleşir ve ilgili kişinin adli sicil kaydına işlenir.

Adli Sicil Kaydına İşlenen Bilgiler Nelerdir?

İnsanlar arasında merak edilen konulardan biri de adli sicil kaydına hangi bilgilerin işlendiği olur. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından hem vatandaşlar hem de yabancılar hakkında alınan tüm kararlar kesinleştikten sonra sabıka kaydına kendiliğinden kaydedilir. Bu kararlar kısa şu şekilde sıralanabilir:

  • Hapis cezası için mahkûmiyet kararı
  • Koşullu olarak salıverilme kararı,
  • Koşullu olarak salıverilme kararında denetim süresinin uzatılması için alınmış olan karar
  • Koşullu olarak salıverilme kararının geri alınmasına dair olan karar
  • Hapis cezasının infazının tamamlandığı konusunda alınan karar

Hapis cezasıyla ilgili mahkemelerce alınan bu kararlar kesinleşince bilgisayar ortamına aktarılır. Dijital alanda yer alan bilgiler otomatik olarak adli sicil kaydında görünür.

Adli Para Cezası Ödemelerine Yönelik Bilgiler Adli Sicil Kaydında Görülür mü?

Adli sicil kaydı söz konusu olduğunda birçok kişinin özellikle araştırdığı konuların başında adli para cezası ödemelerinin sabıka kaydına işlenip işlenmediğidir. Bu sorunun cevabı ise işlendiğidir. Mahkeme tarafından hükmolunan hapis cezalarının yanı sıra adli para cezaları da adli sicil kaydında yer alır.

Peki, adli para cezası tam olarak ne anlama gelir? Mahkemede alınan karar üzerine hükmedilen miktar hükümlüden alınır ve devlet hazinesine aktarılır. Herhangi bir suçun cezası olarak alınan bu miktar, kişinin suça ilişkin sicil kaydına işlenir. Bununla birlikte paranın ödenmesi halinde sicil kaydında yer alan bu bilginin silinmesi de mümkündür.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Hangi İşlemler Yapılır?

Adli sicil kaydında bulunan bilgilerin silinmesi mümkündür. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle mahkeme tarafından alınan kararın ortadan kalması ya da cezanın çekilmesi gerekir. Her iki durumda da belirli bir süre içerisinde adli sicil kaydı silinebilir. Genel olarak;

  • Söz konusu ceza kabahatten dolayı ise bir yıl içinde,
  • Hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar söz konusu ise on yıl içinde,
  • Beş yıldan daha az olan hapis cezalarında ya da ağır adli para cezalarında beş yıl içinde,
  • Yüz kızartıcı bir su işleyen kişinin on sekiz yaşını doldurmadığı durumlarda beş yıl içerisinde,
  • Beş yıldan az olan hapis cezalarında on sekizini doldurmayan kişilerde iki yıl içinde Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün ya da Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hükmü veren mahkeme tarafından ilgili karar kaydının adli sicilden kaldırılması işlemi gerçekleştirilir.

Bununla birlikte uygun koşullar sağlandığı halde ilgili kaydın silinmediği durumlar sıklıkla ortaya çıkar. Bu nedenle işlemin takibinin yapılması gerekir. Kaydın silinmediği durumda ise hukuki destek alınarak ilgili konuda gerekli adımların atılması gerekir.