Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftlerin boşanma koşulları üzerinde fikir birliğine varması halinde hazırlanan dilekçedir. İki adedi eşlere, biri ise mahkemeye sunulmak üzere 3 nüsha olarak düzenlenir.

Dilekçe yazılırken her iki tarafın da adı, soyadı ve adresi le beraber kimlik numarası yazılmalı, hitaben görevli ve yetkili mahkeme belirtilir. Dilekçede yazılan adrese mahkeme kararına ilişkin tebligat gönderileceğinden ikametgâh adresinin yazılması tebligatı teslim almak açısından doğru olur.

Dilekçede davayı açan eş davacı olarak, diğer eş ise davalı olarak belirtilir. Dava dilekçesinde boşanma kararının sebebi, tarafların evlilik içerisinde kusurlu olup olmadığı gibi iddialar bulunmamalıdır. Anlaşmalı boşanma davası bakımından en önemli husus eşlerin mutabık olmasıdır. Boşanma protokolünün de hazırlanması, dilekçeye eklenmesi ve her iki belgenin de mahkemeye sunulmasıyla dava açılır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Olur

Dilekçe, davanın türünü belirtir ve davacının taleplerini içerir. Protokol ise her iki eşin boşanmaya bağlı hukuki ve mali konularda anlaştığı maddeleri düzenlediği sözleşmedir. Her iki belge birbirinden farklıdır ve ayrı olarak düzenlenmelidir.

Protokolde mali ve hukuki koşullar ele alınmalı, evlilik sonrası edinilmiş mal varlığı, ev eşyası, velayet altına alınacak çocuklar, nafaka ve tazminat gibi hususlar düzenlenmelidir. Protokolde ucu açık bırakılmış ve icra edilmede muallak hususlar mahkeme tarafından reddedilerek icra edilebilecek niteliğe getirilecektir.

Hazırlanan protokolün ıslak imzalı olarak dava dilekçesine eklenmesi ve aile mahkemesine sunulması ile boşanma davası açılır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için duruşma sırasında her iki tarafın da duruşmaya gelmesi mahkeme huzurunda söz konusu protokolü kabul ettiklerini beyan etmesi gerekir.

Taraflardan biri, protokole imza atmasına rağmen, duruşmada protokolün bir kısmını ya da tamamını kabul etmediğini belirtirse, dava anlaşmalı boşanma davasından çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Anlaşmalı Boşanma Ne kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanır. Boşanma sürecinin hızlı ilerlemesi nedeniyle çiftler sıklıkla anlaşmalı boşanma davalarını tercih ederler. Hukukumuzda boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları olarak ikiye ayrılır.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar evliliğin sonlandırılmasına ilişkin konularda uzlaşmaya varır ve dava tek celsede sona erir. Dava süreçleri tebligata, dosyadaki delillerin toplanılmasına ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir.

Ortalama bir süre verilecek olursa çekişmeli davalar bir ile bir buçuk yıl arası sürmekte iken, anlaşmalı davalar 1 gün ile 3 ay arasında sonuçlanır. Gerekçeli kararın yazılmasından sonra eşlerin yahut vekillerinin aile mahkemesi veya asliye hukuk mahkeme kalemine gelmesi ve gerekçeli kararı tebliğ alarak temyizden feragat etmeleri gerekmektedir. Tebliğ üzerinden 15 gün olan temyiz süresinin geçmesi ile boşanma kararı kesinliğe ulaşır. Sonrasında boşanma nüfus müdürlüğüne gönderilerek karar işlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.