Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Arabuluculuk Kanunu Nedir?

Arabuluculuk Kanunu Nedir?

Özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurulan alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuk sistemi, günümüzde yaygın olarak tercih edilen bir meslek haline gelmiştir. Arabuluculuk Kanunu, tarafların özgür iradeleri ile seçtikleri, uzman ve tarafsız üçüncü şahısların hakemliğinde (arabulucular) uyuşmazlığa konu olan sorunun mahkeme dışında, hem hızlı hem de kesin şekilde çözülmesini amaçlayan hukuk sistemidir. Arabuluculuk sitemine taraflar dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan sonrada başvurabilirler.

6325 kanun numarası ve 22.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” bu sistemin detaylarını ve temel ilkelerini açıklamaktadır. Bu Kanun ile hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk sistemi yolu ile çözümlenmesinde uygulanacak olan usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Arabulucu Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Arabuluculuk yapma yetkisini kazanmak ve arabuluculuk siciline kayıt olmak için bazı şartlar gerekmektedir. Bunun için;
– Türk vatandaşı olunması,
– Hukuk Fakültesi mezunu olunması ve meslekte en az 5 yıllık kıdeme sahip olunmasına,
– Tam ehliyetli olunması,
– Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı mahkum olunmaması,
– Arabuluculuk eğitiminin tamamlanmış olması,
– Bakanlık tarafından yapılan hem yazılı hem de uygulamalı sınavda başarılı olunması, gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan arabulucular, sicile kayıt oldukları tarihten itibaren faaliyetlerine başlayabilirler. Arabuluculuk ücretleri, faaliyetin bittiği tarihte yürürlükte olan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesi kapsamında belirlenir. Bu ücret taraflar arasında eşit şekilde karşılanır. Arabulucular sicile kayıt sırasında giriş aidatı öderler. Her yıl içinde yıllık ait alınır.

Arabuluculuk Kapsamı Nasıldır?

Arabuluculuk ikiye ayrılır

İhtiyarı Arabuluculuk: Tarafların arabulucuya gitmesinin gerekmediği durumda olmalarına rağmen, uyuşmazlığın dava açılmadan hızlı şekilde çözülmesi için arabulucuya başvurdukları durumlardır. Taraflar, her türlü özel hukuk uyuşmazlığı ile ilgili olarak ihtiyarı arabuluculuğu tercih edebilirler.

Zorunlu Arabuluculuk: Kanunun ile belirlenen bazı uyuşmazlık kapsamlarında dava açılmadan önce arabulucuya gidilmesi zorunludur. Bu durum uyuşmazlık açısından dava şartıdır. Yani eğer arabulucuya başvurmadan dava açılmış ise dava şartı yerine getirilmediği için dava reddedilir. Ticari davalar yanı sıra iş mahkemelerine konu olan kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai veya maaşlar gibi talepler zorunlu arabuluculuk kapsamı içerisindedir.

Hukuk alanında çalışanların son dönemde tercih ettikleri bu sistem özenli ve dikkatli çalışma gerektirmektedir. Dava süreçleri yoğun olan hukukçular açısından, zamanın yönetimi de çok önemlidir. Dava takip sistemleri zamanın kolay yönetilmesi ve davalar için önemli sürelerin atlanmaması için geliştirilmiş otomasyon sistemleridir. Zamanın etkin yönetilmesi konusunda bu yazımızı okuyabilir ve size verimlilik kazandıracak otomasyon sistemleri konusunda demo talep edebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir