Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Avukatlık Sözleşmeleri Hangi Kanunda Düzenlenmiştir

Avukatlık Sözleşmeleri Hangi Kanunda Düzenlenmiştir

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2020-08-13
Güncelleme Tarihi: 2021-06-14

Avukatlık Sözleşmesi Nedir?

Avukatlık sözleşmesi, avukat ile müvekkili arasında olur. Bu sözleşme, belli bir hukuki yardım karşılığında avukatın iş sahibinden (müvekkil) belli bir tutar ya da değer taahhüt etmesidir. Bu sözleşmelerin bir tarafında avukat diğer tarafında ise iş sahibi yer alır. Bu sözleşmelerin dayanak ve çıkış noktası vekalet sözleşmeleridir ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu düzenlenmiştir.

Avukatlık sözleşmesi doktrinlerde farklı şekilde tanımlansan da temelinde;

 1. Avukat ile iş sahibi arasında olur.
 2. Avukat hukuki bir yardımda bulunmayı üstlenir.
 3. İş sahibi de bu yardım karşılığında bir ücret borcu altına girer.

Bu sözleşmenin hukuki niteliği ise şu şekildedir;

 1. İki taraf için de borç yükleyen bir sözleşmedir.
 2. İş görme borcu doğurur.
 3. İsimli bir sözleşmedir.

Avukatlık Sözleşmesinin Unsurları Nelerdir?

Hukuki Yardım: Avukatlık sözleşmeleri belli bir hukuki yardımı kapsamalıdır. Bu sözleşmenin tarafı olan avukatın asıl edimi belli bir hukuksal yardımda bulunmasıdır. Bu yardımın içeriği sözleşme içerisinde açıkça belirtilmelidir.

Ücret: Avukatlık sözleşmeleri belli bir değeri ya da meblağı kapsamalıdır. Avukatın sunacağı hukuki yardım karşılığındaki avukatlık ücreti, bu sözleşmenin unsurudur. Bu ücretin belirlenmesine kural olarak belli bir sınır konulmaz. Yani bu ücret devletin belirlediği sınırlar çerçevesinde istenilen şekilde kararlaştırılabilir.

Tarafların Anlaşması: Avukatlık sözleşmesinde, iki tarafında iradelerini hem karşılıklı hem de birbirlerine uygun olarak açıklamaları gerekir. İki tarafın birbirlerine uygun irade beyanları ile sözleşme kurulmuş olur. Genel bir şekil şartı bulunmaz. Sözlü şekilde de olabilir, ancak ispatı durumunda sorun yaşanması olasıdır.

Avukatlık Sözleşmesinde Yer Alan Bilgiler

Avukatlık sözleşmeleri yalnız bir iş için yapılır. Bu işin farklı yönlerinden doğacak işleri kapsamaz. Genel olarak diğer hukuki konular için ayrı sözleşmeler yapılır. Avukatlık sözleşmesinde yer alan bazı bilgiler şu şekildedir;

 • İletişim bilgileri: İş sahibi ve avukatların adı soyadı, adres bilgileri
 • İşin konusu: İş karşılığı ödenecek ücret, nasıl ve ne şekilde ödeneceği burada detaylandırılır.
 • Yargılama ve harç giderleri: Hukuki durumdan doğacak masraflar ile ilgili kısımdır. Genel olarak bu kısım iş sahibi tarafından karşılanır.
 • Özel koşullar: İşin niteliğine göre varsa özel koşullar burada belirlenir
 • İtilafların çözümü: Bu sözleşmeden doğan itilafların çözümüne yönelik bilgiler bu kısımda yer alır.

En son kısımda ise iş sahibi ve avukatın imzaları ve tarih kısmı yer alır.

Avukatlık Kanunun 163.maddesi sözleşmenin kapsamı 164.maddede de avukatlık ücreti detaylandırılır. Avukatlık Kanununda bu sözleşme ile ilgili bir boşluk olması durumunda Borçlar Kanununda yer alan vekalet sözleşmesine ilişkin hükümler ile Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir