Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Babadan Kalan Miras Eşe Düşer Mi?

Babadan Kalan Miras Eşe Düşer Mi?

Türk Medeni Kanunu’nda yasal mirasçıların kimler olduğu derece sistemi ile ne kadar pay alacakları detaylı şekilde açıklanmıştır. Babanın mirası ilk olarak kendi çocuklarına düşer. Ancak çocukların evli oldukları eşler, mirasçı da vefat ederse mirastan pay alabiliyor. Eşlerden birinin vefatı halinde sağ kalan eşin miras payı şu şekilde düzenlenmiştir;

  • Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olunursa mirasın dörtte biri,
  • Miras bırakanın ana ve babasıyla birlikte mirasçı olunursa mirasın yarısı,
  • Miras bırakanın büyük anne ve büyük babası ve onların çocuklarıyla birlikte mirasçı olunursa mirasın dörtte üçü,
  • Bunlar dışında miras bırakanın mirasçısı bulunmuyorsa mirasın tamamı eşe kalır.

Boşanmış Olan Eş Ölen Eşin Babasından Miras Alabilir Mi?

Sadece evlilik birliği sürerken vefat eden eşin babasından kalan mirasa sağ kalan eşi ortak olabilir. Boşanmış olan eşler, babadan kalan mirastan pay alamaz. Ancak boşanma davası sürerken vefat eşin mirasından pay alınabiliyor. Çünkü bu durumda eşin vefatı nedeniyle boşanma davası düşmüş olur.

Babadan kalan miras kan akrabalığına bağlı olarak derecelendirilir. Birinci dereceden, ikinci dereceden ve üçüncü dereceden mirasçılar mirastan farklı oranlarda pay alırlar. Miras kalanın diğer mirasçılarına göre eşi mirastan belli oranlarda pay alabiliyor. Boşanmış olan eşin babadan kalan mirasta hakkı ise bulunmuyor.

Miras Hukuku oldukça karmaşık olabilir. Miras paylaşımı konusunda her bir mirasçı mutlaka avukat uzmanlığında davasını sürdürmelidir. Bazı durumlarda ölen eşin ailesi, eşin pay almasını engellemeye ya da payını azaltmaya çalışabilir. Bu nedenle her türlü miras davasında bu alanda uzman avukatlarla dava sürecini yönetmek gerekir.

Miras Davalarında Uzman Avukat Desteğinin Avantajları

Miras davaları çoğu zaman en karmaşık ve en zorlu davalardır. Miras kanunları kan bağına göre düzenlenmiştir. Miras konusunda mirasçılar mirastan daha fazla pay alabilmek için farklı yollara başvurabilir. Miras hukuku alanında uzman olan avukatlar dava süreçlerini vekillerinin haklarını sonuna kadar korumak için en iyi şekilde yönetir. Avukatı olmayan mirasçılar diğer mirasçılara göre dezavantajlı konumda olur.

Miras davalarında en başından uzman avukatla çalışmak daha sağlıklı olacaktır. Kısa sürelerde bile mirasın paylaşılmaması için çeşitli önlemler alınabilir. Bu tür durumlar uzman avukatlar tarafından tespit edilebilir. Haklarını bilmeyen sağ kalan eşler çoğu zaman babadan kalan mirastan hak ettikleri payı alamaz. Avukat desteği ile sağ kalan eşler vefat eden eşlerinden kendilerine kalan mira haklarını koruyabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.