Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Baro Başkanı Kaç Yılda Bir Seçilir

Baro Başkanı Kaç Yılda Bir Seçilir

Baro Başkanı Kaç Yılda Bir Seçilir

Baro başkanları, iki yıllık görev süreleri için seçilir. Görev süresi bitimi sonrasında aynı baro başkanı yeniden seçilebilir. Baro başkanı olmak için bazı şartlar vardır. Baro başkanı, baronun levhasından kayıtlı olmasının yanı sıra avukatlıkta da minimum on yıllık bir kıdemi olması şartı da aranır. Baro başkanları gizli oylama ile seçilir. Eğer üye sayısı yüzden az bir baro ise, o zaman baro başkanı için gerekli olan kıdem şartı aranmaz.

Seçim süresinden önce baro başkanı görevden ayrılırsa, yeni baro başkanı yönetim kurulu üyeleri arasından, kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilir. Baro başkanı yönetim kurulunun ve baro idari yapısının başıdır.

Baro Organları Nelerdir

Baro Genel Kurulu: Baronun en yüksek organıdır. Baronun levhasına kayıtlı olan tüm avukatlardan oluşur. Olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 farklı şekilde toplanabilir. Son iki rakamı çift olan yıllar olması kaydı ile iki yılda bir toplanır. Olağan toplantılar Ekim ayının ilk haftasında baro başkanının daveti üzerine gündemdeki maddelerin görüşülmesi üzerine yapılır.

Baro Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu, baro başkanından ve en az dört üyeden oluşur. Baro başkanı yönetim kurulunun başıdır. Avukat sayısı 50-100 arası barolarda 6, 101-250 olan barolarda 8, 250’den fazla olan barolarda ise 10 asıl üye seçilir. Her baro içinde asıl üye sayısı kadar yedek üye bulunmalıdır. Görev süresi 2 yıldır. Yönetim kurulu üyeleri baro levhasında kayıtlı olan ve en az 5 yıllık kıdemli avukatlardan seçilir. Üye sayısı 100’den az olan barolar için bu kıdem şartı aranmaz. Yönetim kurulu da gizli oylama ile seçilirler.

Baro Başkanlığı: Baro başkanı 2 yıllık görev süresince seçilir. Görev süresi bitimi sonrasında yeniden seçilebilir. Levhada kayıtlı olması yanı sıra 10 yıllık denetim şartı da aranır. Ancak baro üye sayısı 100 kişiden az ise kıdem şartı aranmaz. Seçim süresi bitmeden baro başkanı ayrılırsa, yönetim kurulu üyeleri arasından kalan görev süresini tamamlamak üzere kendi aralarından yeni bir başkan seçilir.

Baro Başkanlık Divanı: 50’den fazla üyesi olan barolarda başkanlık divanı kurulması zorunludur. Divan, baro başkanı, baro başkan yardımcısı, baro genel sekreteri ve baro saymanından oluşur. Yönetim kurulu için yapılan seçimden sonraki ilk toplantıda kendi üyeleri arasında gizli oy ile seçilir.

Baro Disiplin Kurulu: Avukat sayısı 250’ye kadar olan barolarda 3, 250’den fazla olan barolarda ise 5 üyeden kurulur. Ayrıca üç tane de yedek üye seçilir. İki yılık süre ile seçilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Baro Denetleme Kurulu: Baroların mali işlerini denetlemek amacı ile 2 yıllık süre için genel kurul üyeleri arasından gizli oyla seçilir. En fazla 3 asıl ve 3 tane de yedek denetçi seçilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.