Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Baro Başkanı Ne Demek

Baro Başkanı Ne Demek

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2020-08-13
Güncelleme Tarihi: 2022-08-10

Mesleki bir kuruluş olan baroların, hiyerarşik bir yapılanması vardır. Avukatlık Kanunu’na göre her bir baronun bir yönetim kurulu bulunması gerekir. Yönetim kurulu ise baro başkanından ve en az dört üyeden oluşur. Baro başkanı, baro yönetim kurulunun başı olmasının yanı sıra baronun idari teşkilatının da başıdır. Baro başkanı, denetleme kurulu ve başkanlık divanına seçilemez.

Barolarda tanımlanan yetkilerin çoğunu yönetim kurulu kullanır. Yönetim kurulu genel kuruldaki avukatlardan seçilir. Genel kurulunu ise ilgili ildeki baronun levhasına kayıtlı tüm avukatlar oluşturur.

Baro Başkanın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir

Baro başkanının görev ve sorumluluklarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Baroyu temsil etmek
 • Baro yönetim kuruluna başkanlık etmek
 • Günlük idari işlemleri yürütüldüğünü takip etmek
 • Genel kurul, yönetim ve disiplin kurullarının aldıkları kararların yerine getirildiğini takip etmek
 • Baroya yapılan bağışları kabul etmek
 • Bütçeyi uygulamak
 • Avukat sicillerinin doğru ve düzgün şekilde düzenlenmesi ve korunmasının sağlamak
 • Baronun ve yönetim kurulunun çalışmaları ile ilgili Türkiye Barolar Birliğine yıllık rapor hazırlamak
 • Kanunlarda verilen diğer yetkileri kullanmak, şeklinde sıralanabilir.

Baro Başkanlığı Seçimi Nasıldır

Baro başkanının görev süresi 2 yıldır ve yeniden seçilebilir. Baro başkanı olabilmek için bazı şartların bulunması gerekir. Baro başkanı levhada yazılı olan ve avukatlık mesleğinde en az 10 yıllık kıdemi olan avukatların arasından gizli oylama ile seçilir. Ancak üye sayısı 100’den az olan barolarda ise bu kıdem şartı aranmaz.

Eğer seçim döneminden önce baro başkanı görevinden ayrılırsa yönetim kurulunun kendi üyelerinde, ayrılan baro başkanı yerine kalan süreyi tamamlamak için bir başkan seçilir.

Genel kurul ve yönetim kurulu dışında barolarda yer alan diğer kurullarda şu şekildedir;

 • Baro Başkanlık Divanı: Avukatlık Kanunun da belirtilen baro başkanlık divanında baro başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter ve saymandan oluşur. Başkanlık divanı, 50’den fazla üyesi olan tüm barolar için zorunludur. Bu divanın üyelerinden biri süresi dolmadan görevinden ayrılırsa kalan görev süresi için en geç 1 ay içerisinde yenisi seçilmelidir.
 • Baro Disiplin Kurulu: Avukat sayısı 250’ye kadar olan barolar için üç, 250’den fazla olan barolarda ise 5 üyeden oluşur. Ayrıca her baroda bu kurula 3 tane de yedek üye seçilir. Disiplin kurulu üyeleri de 2 yıl için seçilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden kurula seçilebilir.
 • Baro Denetleme Kurulu: Baro genel kurulu tarafından baroların mali işlerini denetlemek için bu kurul oluşturulur. Görev süresi 2 yıldır. Üç asıl üç yedek denetçi gizli oyla seçilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir