Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir

Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2020-11-19
Güncelleme Tarihi: 2021-01-23

Boşanma talebini ifade eden boşanma dilekçesi anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları için farklı hazırlanır. Boşanma dilekçesinde boşanma talebiyle birlikte boşanmanın sonuçlarına dair talepler de yer almalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi evliliğin temelden sarsılması nedeniyle tarafların birlikte aldıkları kararı hukuki olarak ifade eder. Çekişmeli boşanma dilekçeleri ise daha karmaşıktır.

Çekişmeli boşanma dilekçesinde boşanma nedenleri net bir şekilde açıklanırken bu nedenlerin ispatı için gereken deliller de gösterilmelidir. Çekişmeli boşanma davalarında davacı taraf boşanmaya neden olan vakıaları sıra numarası ile dilekçede açıklamalıdır. Boşanma sebebinin hangi kanun hükümlerine dayandığı açık ve net bir şekilde hukuki dille ifade edilmelidir.

Boşanma davalarında davanın nasıl ilerleyeceğini ve sonuçlanacağını ilk olarak etkileyen belge dilekçedir. Bu nedenle dilekçenin uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması önemlidir. Boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra eşlerin en son 6 aydan fazla süredir birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesine başvuru yapılır.

Boşanma Dilekçesinde Olması Gereken Bilgiler Nelerdir

Boşanma dilekçesinin nasıl olması gerektiği yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Boşanma talebine göre gerekçe olarak gösterilen boşanma sebeplerinin doğru bir şekilde dilekçede açıklanması gerekir. Yanlış sebebe dayanarak yapılan boşanma talepleri red edilmektedir. Yani dilekçe hazırlanırken en önemli husus boşanma nedenin yasalara uygun şekilde açıklanmasıdır. Boşanma dilekçesinde olması gereken bilgiler şunlardır;

  • Yetkili ve görevli mahkemenin adı,
  • Davacının adı soyadının yanı sıra T.C. kimlik numarası – adresi,
  • Davalının adı soyadının yanı sıra T.C. kimlik numarası – adresi,
  • Boşanma davasının hukuki konusu ve dayanağı
  • Boşanma nedenine yönelik açıklamalar, olayın örgüsü, bunların delillerle ilişkilendirilmesi, nafaka ve tazminatla velayete yönelik açıklamalar,
  • Hukuki nedenler,
  • Deliller,
  • Netice-i talep,
  • Tarih – isim ve imza, şeklindedir.

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma dilekçesi Aile Mahkemesine verilir. Ancak bulunulan yerde Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine de verilir. Dilekçeyi vermek için öncelikle Aile Mahkemesi kalemine gitmek gerekir. Buradan boşanma dilekçesini havale kaydı yapılır. Ardından boşanma davası açmak için gereken giderlerin ödenmesi için vezneye gidilir.

Tevzi bürosu dava numarası ve hangi mahkemede davanın görüleceğini gösteren belgeyi verir. Böylece dava dosyası tevdi edilmiş olur. Dava dosyası Aile Mahkemesi kalemine gönderilir. Dilekçe yapılan işlemler sonrasında dava hâkimine ulaşır. Dava hâkimi tensip zaptı ile dilekçeyi inceler. Hazırlanan tensip zaptı davayı açan tarafa tebliğ edilir. Tensip zaptına göre dilekçede düzenlemeler yapılarak dilekçe yeniden hâkime sunulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir