Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasına oranla çok daha uzun süren ve stresli olan çekişmeli boşanma davası, eşlerden birinin sebeplerine açık bir şekilde belirterek açtığı davalardır. Bu tür davalarda davacı kusursuz ya da az kusurlu olduğu inancıyla bu adımı atar ve sahip olduğu delilleri mahkemeye sunarak boşanma talebinde bulunur.

Bu tür davalarda hâkim her iki tarafı da dinler ve tüm yasal delilleri detaylı olarak inceler. Buna göre kararını veren hâkim, özellikle tanıkların beyanlarına büyük önem verir. Tanık ifadeleri, deliller, tarafların sorulara verdiği yanıtlar hâkimin kararını olumlu ya da olumsuz açıdan etkiler. Bu nedenle davanın süreci değişkenlik gösterir. Bununla birlikte genel olarak 8 ay ile 1 sene arasında bu tür davalar karara bağlanır.

Adım Adım Dava Dilekçe Süreci

Çekişmeli boşanma davasının açılabilmesi için öncelikle boşanmak isteyen tarafın dilekçe vermesi gerekir. Evliliğin son altı ayında beraber geçirilen ikamet adresinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçenin örneğine internet üzerinden kolaylıkla ulaşılabilir.

Dilekçenin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması önemlidir. Boşanma davası açıldığında verilen bu dava dilekçesi ilk olarak karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı tarafa tebliğ edilen bu dilekçeye iki hafta içerisinde yanıt verilir. Verilen bu yanıt dilekçesi davayı açan tarafa ya da avukatına tebliğ edilir.

Davacı dilerse bu dilekçeye iki hafta içerisinde karşılık verebilir. Bu cevap dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilir. Davalı da son kez bu dilekçeye iki hafta içerisinde iddialarını ve delillerini sunarak tekrar cevap verebilir. Her iki taraf için de dilekçe hakkı 2 seferdir. Böylece dilekçe aşamaları son bulur ve ilk duruşmanın tarihi belirlenir. Dilekçe aşaması 4 ya da 5 ayı bulabilir.

Taraflar Hakkında Ön Bilgi Edinmek İçin İlk Duruşma Süreci

Dilekçelerin ardından belirlenen tarihte ilk duruşma yapılır. Bu duruşma genel olarak taraflar hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu duruşmada hâkim tarafları dinler, onlara soru sorar, kanıtları inceler. Her iki tarafa da hâkim 2 haftalık bir süre tanır ve bu süreçte kanıt ve delil listesi oluşturmalarını ister.

Bir sonraki duruşmada ise tanıklar dinlenir ve delillerle ilgili taraflara sorular sorulur. Hâkim buna göre elde ettiği verileri analiz eder ve davanın değerlendirmesini yapar. İhtiyaç halinde tanıklar diğer duruşmalarda da dinlenebilir. Bütün bu işlemler ve tanık ifadeleri davanın sürecini belirleyen etmenler arasında yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.