Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Ekonomik Belirsizliklerde Yöneticilerin Alması Gereken Önlemler Nelerdir?

Ekonomik Belirsizliklerde Yöneticilerin Alması Gereken Önlemler Nelerdir?

Ekonomik Belirsizilik Nedir?

Ekonomik belirsizlikler finansal ve ekonomik açıdan olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilecek ihtimallerdir. Bir şirketin ayakta kalabilmesi için belirsizlik durumunda bu ihtimalleri erkenden öngörüp bunlara göre doğru önlemleri alabilmesiyle ilgilidir. İyi bir yönetici böyle durumlarda doğru stratejiyi belirleyerek bu belirsizlik durumundan en az hasarla çıkmayı sağlayabiliyor olmaktadır. Riskleri önceden tahmin ederek organziasyonel ve stratejik planlamalarda etkili bir yol izlenmesi gerekmektedir. Zamanında ve doğru bir şekilde alınacak stratejik kararlar doğrultusunda risk ve meydana gelebilecek değişiklikleri ön görmek bu değişimlere hazır olmayı bu sayede daha az etkilenmesini sağlayacaktır.

Ekonomik belirsizliklerin yönetiminde temel hedef belirsizliklerin olumsuz etkilerini en aza indirirken, fırsatları arttırmaya yönelik planlanmalıdır. Olumsuz olaylar meydana geldiğinde panikle ve planlanmamış tepkiler vermek yerine önlemleri önceden almak alternatif planlar arasından en faydalı olanı seçmek ve kontrol altında tutmak için de oldukça önemlidir. Hangi risklerin alınıp alınamayacağı konusunda doğru kararlar verilmelidir. Risklerin alınıp alınamayacağı kararları verilirken ise şirketin kuruluş amaçlarını nasıl etkileyeceği üzerine odaklanılmalıdır. Kazanç ve kayıp olasılıkları arasında optimal dengeyi bulabilmek gerekmektedir. Bu dengeyi bulmak ve korumak için ise en alttan en üste kadar yönetimde doğru dengeyi sağlamak ve doğru iletişimi kurmak da gerekir.

Kuruluşun karşılaştığı tüm belirsizlikler bir tabloya aktarılarak bunların birbiriyle bağlantısının görülebilmesi sağlanmaktadır. Tüm ihtimaller ve sorunların doğru analiz edilmesi çözümü de kolaylaştıracaktır. Risk ortamında alınan kararların şirketin tüm geleceğini etkileyeceği unutulmamalı ve bu titizlikle davranılmalıdır. Bir kuruluşta önemli durumlarda alınan her acil kararda olduğu gibi ekonomik belirsizliklerle ilgili alınan önlemlerde de tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir. Şirketlerin tüm çalışanlarıyla birlikte ayakta olduğu unutulmamalıdır. Bu sayede çalışanlar en yüksek verim ile çalışmaya devam ederken, güvenleri de sağlanmış olur ve kendilerinde de sorumluluk hissettikleri için birlikten güç alınması sağlanır.

Yönetici belirsizlik durumlarında aldığı tüm kararlar için üst yönetimden de onay almalı, her öneri ve uygulamadan haberdar etmelidir. Alınan kararların sonuçları tüm kurumu etkileyeceği için, bu gibi kritik durumlarda kararları uygulama aşamasında üst yönetimi bilgilendirerek onay almak, olumsuz sonuçlar doğurması durumunda yöneticinin üzerinde oluşacak baskıyı azaltır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.