Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Hukuk Bürolarında Finansal Yönetim

Hukuk Bürolarında Finansal Yönetim

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2018-03-08
Güncelleme Tarihi: 2021-01-23

Finansal yönetim, Hukuk Bürosunun sürdürülebilir bir mali geleceği olması açısından Büro yöneticilerinin ve ortaklarının en çok ilgilenmesi gereken alanlardan biridir. Yapılacak yatırımların veya büyük harcamaların öncesinde nakit akışının Büroyu rahatlatacak bir durumda olup olmadığının bilinmesi gerekir. Aylık olarak müvekkillere gönderilen Serbest Meslek Makbuzlarının zamanında tahsilatı, alacak yönetimi ve aylık sabit giderleri karşılaması açısından önemlidir. Aylık sabit giderlerin tutarı, bu giderler arasında avukatlara ödenen ücret giderlerinin oranı, bunun yanısıra diğer giderlerin oranı izlenmesi gereken rakamlardır. Gelecek dönemde gelir ve giderlerin tahmin edilerek bütçenin oluşturulması ve gerçekleşen rakamlarla bütçenin karşılaştırılması, sapmaların analizi bir Büro’nun finansal yönetim modelini oluşturmasında yardımcı olur ve mali disiplin sağlar.

Bu bölümde müvekkil işlerini görürken finansal yönetime temel teşkil edecek şekilde zaman girdilerinin girilmesi ve bu aşamadan başlayarak farklı fiyatlandırma teknikleri, işlerin finansal açıdan analizi gösterilecektir.

Hukuk bürolarında Zaman Girdisi müvekkillere faturalamak için zamanın takip edilmesidir. Müvekkile fatura etmenin yanısıra başka sebepler için de kullanılabilir. Zaman girdileri avukatların hangi işlerle uğraştıklarının takibi ve belirlenmiş işlerde az veya çok zaman harcayıp harcamadıklarının anlaşılması için kullanılabilir. Zaman girdileri bir dönem boyunca hesaplanarak avukatların karşılaştırmalı olarak ne kadar saat ürettiği ve bununla bağlantılı performanslarının ölçümünde kullanılabilir. Ayrıca hangi tip işlerin Büro açısıdan karlı olduğu da ortaya çıkarılabilir. Harcanan saat, saatin birim maliyeti ve bununla brlikte iş için alınan ücret karşılaştırılarak karlılık hesaplaması yapılabilir

Farklı Fiyatlandırma Tipleri

Çoğu Hukuk Bürosu’nda avukatların bir dava/dosya için girdikleri zamanın o avukatların saatlik ücretleri ile çarpımı bir sistem ile hesaplanır. Bürolarda saatlik ücret her avukatın kıdemi ve tecrübesine orantılı olarak belirlenir. Hukuk Büroları saatlik ücretleri bekledikleri gelire göre veya yaptıkları harcamaları karşılayacak şekilde çeşitli formüllerle bulabilirler. Avukatların çalışmalarını kolaylaştıran Hukuk programları da yardımcı olabilmektedir.

Bu konuda Hukuk Büroları serbest olmakla birlikte müvekkile yansıtılabilecek saatlik ücret genellikle şirketlerin hukuki danışmanlık hizmetinin bir saatine ödemeyi düşündükleri en fazla ücret ile sınırlanır.

Her Büronun farklı yöntemi olmakla birlikte genelde kabul edilen sistem giriş seviyesindeki avukatlar, orta kıdemdeki avukatlar ve kıdemli avukatların saat ücretlerini artan şekilde ayarlamaktır. Büro ortaklarının saatlik ücretleri de tecrübelerine oranla hesaplanır. Saatlik ücretli işlerin çoğu sınırlamaya tabi olmuştur. Bu değişimin başta gelen sebepleri müvekkillerin hukuki harcamalarını kısma talebidir.

 

Farklı Fiyatlandırma Tipleri- Saatlik Ücret Üzerinden Fazlı Fiyatlandırma

Farklı Fiyatlandırma Tipleri – Aylık Sabit Ücret

Farklı  Fiyatlandırma Tipleri – Tavan Ücretli Fiyatlandırma

Farklı  Fiyatlandırma Tipleri- Toplam saat sınırına ulaşılana kadar sabit ücretdaha sonrasındaindirimli saatlik ücret uygulaması

Farklı  Fiyatlandırma Tipleri- Avukatların Kıdem düzeylerine göre farklı indirimli saatlik ücretler

Maliyet Tabanlı Fiyatlandırma ile Saatlik Ücretleri bulma

 

  • Avukat Kadronun verimliliği: Saatlik ücretlere karar verirken ortalama faturalanabilir saat üzerinden hesap yapmak gerekir. Ortalama faturalanabilir saati bulmak için de avukatların saat üretme kapasitesini dikkate almak gerekir. Örneğin 2.000 faturalanabilir saatin (günde 8 saatten haftada 40 saat x 50 iş haftası) %100 üretkenliğe karşılık geldiğini varsayalım. Bu kabule göre 1.800 saat üreten bir avukat %90 üretkenlikle çalışacaktır. (1.800/2000=%90)
  • Aşağıdaki çizelgede saat girişi yapan çalışan kadrosunun üretkenliğine dair bir hesaplama bulabilirsiniz.

Maliyet Tabanlı Fiyatlandırma ile Gelir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir