Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

İcra Takibi Başlatmak İçin Dilekçe Örneği

İcra Takibi Başlatmak İçin Dilekçe Örneği

İcra Takibi Başlatmak İçin Dilekçe Örneği

Genel haciz yolu ile takip, İcra İflas Kanunu’nun 42.maddesine göre yalnızca para veya teminat alacakları için öngörülmüştür. Takip işleminin başlaması ile alacaklının sözlü ya da yazılı olarak icra yetkili dairesine başvurusu gerekir. Sözlü yapılacak başvurularda ise, alacaklı icra müdürlüğüne gerekli olan bilgileri verir. Bu bilgiler icra müdürlüğünce basılı örneğe geçirilir. İcra müdürü ile alacaklının imzalamasıyla takip başlatılmış olur. Ancak sözlü başvurular icra müdürlüklerinin iş yoğunluğu sebebi ile tercih edilen bir yol değildir.

İcra takibi başlatmak için yazılacak dilekçe de dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir;

  • Alacaklının Kimliği Ve Adresi: Bu kısma alacaklının veya varsa yasal temsilcisinin ya da avukatının kimlik bilgileri yazılmalıdır. Adı soyadı, TC kimlik numarası ve adres yazılması gerekir. Alacaklı tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası yazılır.
  • Borçlunun Kimliği Ve Adresi: Bu kısma borçlunun, varsa yasal temsilcilerinin veya avukatının adı soyadı ve TC kimlik numarası yazılır. Borçlu tüzel kişi ise vergi kimlik numarası ve adres yazılır. Takip işlemi, terekeye karşı yapıldığı durumlarda mirasçıların adı soyadı ve adresleri de yazılır.
  • Alacak Tutarı: Alacağın ya da istenilen teminatın TL tutarı, faizli alacak ise faizin miktarı yanı sıra faizin işlemeye başladığı gün yazılması gerekir. Alacak veya teminat olan durum yabancı para biriminde ise Türk Lirası karşılığı yazılması gerekir.
  • Borcun Nedeni, Senet: Takibe konu olan durum senede bağlı ise senedin özelliklerini belirtmek gerekir (tarih, varsa numarası, borç hakkında bilgi). Senedin de takip talebine eklenmesi gerekir. Senede bağlı olmayan borç ise, borcun nedeni detaylı şekilde yazılmalıdır.
  • Takibin Hangi Yolla Yapılacağı: Alacaklının iflas ya da haciz yollarından hangisini seçtiği yazılmalıdır.
  • İmza: Takip talebinin altında alacaklı, varsa vekilinin imzası gerekir.

Hukuk programları avukatlara çok büyük kolaylıklar sunar. Aşağıda verilen örnek dilekçe metinlerinin hazır olarak sistemde olması ve sadece ilgili kısımlarının doldurulması bunlardan bazılarıdır. Dijital dönüşüm hukuk gibi karmaşık ve evrak yoğun işleri kolaylaştıran bir unsur olmuştur. Avukatların yararlanacağı programlar ile ilgili bu yazımız size çok yardımcı olabilir.

 

 

İcra takibi başlatmak için dilekçe örneği şu şekildedir

(aşağıda verilen dikekçe tamamen kurgu olarak tasarlanmıştır)

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

……………..

TALEPTE BULUNAN

ALACAKLI                   : Adı-Soyadı(TC Kimlik Numarası)

Adresi

BORÇLU                      : Adı-Soyadı

Adresi

ALACAK TUTARI         : …………….. TL

ALACAĞIN KONUSU  : …. / …. / ….. tarih & ……….. nolu senet

TAKİP TALEBİ              : İcra Yoluyla Haciz İşleminin Yapılması

 

AÇIKLAMALAR :

Borçlu ……… işyerimizden senet karşılığında almış olduğu ……..’nun bedelini senedin gününün geçmiş olmasına rağmen ödememiştir. Bu nedenle borçlu hakkında gerekli icra ve haciz işlemlerinin başlatılarak senet bedeli olan ……. TL’nin senet tarihi itibari ile yasal faizi ile birlikte tahsili ile tarafımıza ödenmesi için gerekli işlemin yapılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                    : ….. / …. / ….. tarihli senet

HUKUKİ NEDENLER    : İİK’nun 58 ve devam maddeleri ile ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP       : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ….. / …../…… tarihli senet altında imzası bulunan ve senedin ödeme tarihinin geçmesine rağmen bedeli ödenmeyen borçlu hakkında icra takibi başlatılarak haciz işlemi yapılarak alacağımın tahsil edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim. …./…./…….

 

Alacaklı

Adı ve Soyadı

İmza

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.