Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

İdare Avukatı Ne İş Yapar

İdare Avukatı Ne İş Yapar

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2020-08-08
Güncelleme Tarihi: 2022-08-10

İdare hukuku, kamu yararını sağlamak, bireyler ve toplulukların idare arasındaki ilişki süreçlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare avukatı ise bu alanda uzmanlaşmış avukatlara verilen bir isimdir. İdare hukukunun temeli anayasada belirlenmiştir. İdare hukukunun esasında kamuya hem üstünlük hem de ayrıcalık tanınmıştır.

İdare avukatı ve idare hukukunu anlamak için idare terimini tam olarak kavramak gerekir. İdare ile ifade edilmek istenen, devletin hiyerarşisi içerisinde belli görev ve yükümlükleri yerine getirmek amacı ile oluşturulmuş olan örgütler ve bu örgütlerde çalışan kişilerdir. Tüm idare sisteminin amacı kamu yararının gerçekleştirilmesidir. İdare avukatları da bu alanda bilgi, deneyim ve hizmetlerini sunan kişilerdir.

İdare kamu yararına çalışarak, işlerinde kanuna bağlı hareket etme yükümlülüğündedir. Bu sebeple de eylemlerinde hukuka aykırı durumlar ile çok fazla karşılaşılmaz. Ancak olası hukuka aykırı süreçlerde fert ya da toplulukların başvuracakları yollarda tanımlanmıştır. Böyle bir durumda alanında uzman bir idare avukatı görüş ve danışmalığı büyük yarar sağlayacaktır.

İdare Avukatının Sunduğu Hizmetler Nelerdir

İdare hukuku çok geniş bir dal olduğundan, idare avukatlarının da verdiği hizmetlerin alanı çok geniştir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • İdarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği işlemlerin iptal davaları
  • İdare yüzünden olan kayıplara karşı tazminat davaları
  • İdari para cezaları için itiraz davaları
  • Öğrenci ve memur davalarının açılması, yürütülmesi
  • Vergi uyuşmazlıklarında dava açılması ya da uyuşmazlıkların düzeltilmesi / çözümlenmesi
  • Kamulaştırma davalarının yürütülmesi, işlemlere itiraz edilmesi
  • Karayolları trafik davalarının açılması
  • İhale davalarına bakılması ve ihale hukukuna dair itilaflı süreçlerin çözümlenmesi
  • Belediye Kanunu ile ilgili uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • İmar Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi

İdari avukatlar idari hukuku ve yargısı sürecinde yaşanılan tüm sorunlarda profesyonel danışmalık hizmeti de sunarlar. Mesela, pek çok kişi vergi uyuşmazlığı, suçu ve cezaları ile ilgili danışmanlık sürecini alır.

İdare Avukatı Nasıl Olunur

Ülkemizde Avukatlık Kanunu gereği, avukatlar tüm davaları üstlenebilirler. Ancak hukuk karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu sebeple de bazı avukatlar hukukun belli başlı ana dallarında uzmanlaşırlar. Mesela, ceza hukuku, idare veya sigorta hukuku alanında uzmanlaşarak, ağırlıkla bu tarz davalara girerler.

Bir alanda uzmanlaşmak, o alanda daha yetkin olmayı sağlayan önemli bir faktördür. Özellikle de alanı çok geniş olan ve yapısı gereği uzmanlık gerektiren idare hukukunda uzman avukatların önemi çok fazladır. İdare hukuku avukatları için özle bir eğitim şartı bulunmaz, sadece bu alanda yüksek bilgi ve deneyim gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir