Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş sözleşmesinin ihbar sürelerine uyulmadan sonlandırıldığı durumlarda hem çalışanların hem de işverenlerin ödemekle yükümlü olduğu ihbar tazminatı, hizmet süresi ve kıdeme göre hesaplanır.

Çalışanın o iş yerinde çalıştığı sürenin uzunluğu ile doğru orantılı olarak tabi olduğu ihbar süresi de artar. İş sözleşmesinin şartlarına göre artabilmekle beraber kanuna göre ihbar tazminatı yapılırken esas alınacak asgari hizmet süresi;

– 6 aydan daha az sürmüş çalışan için 2 hafta

– 6 ay ile 1,5 yıl arası sürmüş çalışan için 4 hafta

– 1,5 ile 3 yıl arası sürmüş çalışan için 6 hafta

– 3 yıldan fazla sürmüş çalışan için 8 hafta olarak hesaplanmaktadır.

Süre belirlendikten sonra brüt gelire çalışanın yan hakları da dâhil edilerek giydirilmiş aylık brüt ücret hesaplanır ve ihbar süresi ile çarpılır. Hesaplanan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmasıyla ihbar tazminatı tutarı belirlenir.

İhbar Tazminatının Geçerli Olmadığı Durumlar / Haklı Fesih Sebepleri

İş Kanuna göre bazı koşullarda, ihbar süresine uyulmaksızın iş sözleşmesinin sonlandırması haklı fesih olarak değerlendirilir. Bu koşullarda taraflar iş akdini bildirim süresi yükümlülüğü olmadan, derhal feshedilebilir ve ihbar tazminatına tabi tutulmazlar. Evlilik, emeklilik veya askerlik nedenleriyle işten çıkış yapılması ve deneme süresinde işten çıkış yapılması durumları haklı fesih gerekçelerinden sayılır ve ihbar tazminatı ödenmez.

İşverenin çalışanı belirli sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması veya zorunlu sebepler ile işten çıkarması durumunda da ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Alkol kullanımı sebebiyle toplum kuralların ihlali, bir ay içerisinde 5 iş günü işe gelinmemesi, çalışanın tedavi edilemez veya tehlikeli bir hastalığa sahip olması gibi sağlık sebeplerindendir. Çalışanın belirttiği yeteneklere sahip olmaması, iş görüşmesinde yalan beyanda bulunulması gibi ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmadığı durumlar ve zorunlu sebeplerle sözleşme derhal fesih edilebilir.

Derhal Fesih Durumu Nasıl Ortaya Çıkar?

İş ş Kanunun 24. ve 25. maddelerinde belirtilen derhal fesih hakkının geçerli sayılabilmesi için süre olarak da şart vardır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak derhal fesih hakkının kullanılabilmesi tanınan süre altı gündür.

Fesih iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği tarihten başlayarak 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Süre şartına uyulmaması halinde haklı neden bildirilmeden yapılmış fesihlerde olduğu gibi ihbar tazminatı hakkı doğar. Bunun yanında belirli süreli iş sözleşmelerinde, işveren veya çalışan kararlaştırılan sürenin dolmasından önce sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir.

Bitiş tarihinin sözleşme başlarken belirlenmiş olması nedeniyle bu tür sözleşmelerde ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Sözleşmede bunun tersi bir madde eklenmiş olsa dahi geçersizdir. İş Kanunu’nda ihbar tazminatından bahsedilirken belirsiz süreli sözleşmeler için geçerli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle bir ihbar süresinden söz edilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir