Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

İlamlı ve İlamsız İcra Nedir?

İlamlı ve İlamsız İcra Nedir?

İcra takip işlemleri söz konusu olduğunda ister istemez ilamlı ve ilamsız icra nedir sorusunun cevabı merak edilir. Çünkü icra takibi için gerçekleştirilen hukuki işlemler tamamıyla icranın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

İlam genel olarak bir mahkeme tarafından alınan son karar anlamına gelir. Bu nedenle ilamlı icra takibi mahkeme kararı doğrultusunda başlatılan icra takibi türü iken, doğrudan icra dairesine başvurularak başlatılan takip işlemi ilamsız icra takibidir. İlamlı icra takibi için mahkeme kararının nüshası ile ilgili icra dairesine gidilmelidir. Bu belge olmadan ilamlı icra takibi başlatmak mümkün değildir. Bununla birlikte ilamın yerine geçen bazı belgeler de bulunur. Örneğin; mahkemede hazırlanan sulh ve kabuller bu belgeler arasındadır. Buna ek olarak noter onaylı senetler ilamlı icra takibi başvurularında kullanılabilir.

İlamsız İcra Takibi Süreci

Bir borcun ödenmemesi gibi durumlarda sıklıkla başvurulan icra takibi, isteğe bağlı olarak mahkemeye herhangi bir başvuru yapmadan da gerçekleştirilebilir. Bu tür durumlarda ilamsız icra takibi için işlemler gerçekleştirilmelidir. Alacaklı kendisi ya da avukatı aracılığı ile icra dairesine gider ve kendisinden istenen evrakları icra dairesine teslim eder. Bu tür durumlarda bir uzmandan destek almak oldukça faydalıdır. Avukatlar icra takip programı ile işlemlerin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlar. Bu programlarla ilgili detaylı bilgi için En İyi İcra Programı Hangisi başlıklı blog yazısına göz atılabilir. Ayrıca dosya borç miktarına bağlı olarak bir miktar harç ödemesi yapar. Böylece icra takibi başvuru işlemleri tamamlanmış olur.

Bu başvurunun ardından borçluya bir tebligat gönderilir. Bu evrakın üzerinde borç ve alacaklı bilgileri yer alır. Ayrıca borçla ilgili son ödeme tarihi belirtilir. Borçlu isterse tebligat üzerine 7 gün içerisinde sözlü ya da yazılı olarak itiraz edebilir. Duruma göre borcun tamamı ya da bir kısmı reddedilebilir. Bu durumda alacaklı mahkeme kararı ile ilamlı icra takibi başlatabilir. Böylece borçluya doğrudan icra emri yollanır ve bu karara borçlunun itiraz hakkı yoktur. Ancak icra mahkemesinde konuyla ilgili dava açması mümkündür ve mahkeme kararına göre itiraz hakkı elde edebilir.

İlamsız icra takibi için alacağın sadece para ve teminattan kaynaklı olması gerekir. Aksi takdirde ilamlı icra takibi için başvuru yapılmalıdır. Sürece göre rehin, haciz ya da iflas gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

İlamlı İcra Takibi Süreci

İlamlı icra takibinin başlatılabilmesi için mahkeme kararı, mahkeme önünde yapılan sulh, kabul ya da noterden onaylı senetlerin olması gerekir. Ayrıca ilamsız icra takibinde sadece para ve teminat kaynaklı alacak söz konusu iken, ilamlı icra takibinde paradan farklı uygulama alanları da mevcuttur. Örneğin; çocuk teslimi, taşınır ya da taşınmaz teslimi için ilamlı icra takibi işlemleri başlatılabilir. İcra takibi için zaman aşımı süresi 10 yıldır.

Mahkemeden alınan kararla başlatılan ilamlı icra takibi, net bir icra kararını ortaya koyar. Bununla birlikte borçlu dilerse yetkili olan merci icra mahkemelerine başvurarak itiraz için gerekli işlemleri başlatabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.