Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2022-11-10
Güncelleme Tarihi: 2022-10-21

Daha öncesinde sigortalı şekilde çalışmış olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince belirtilmiş şartlara uyum sağlayan kişilerin işsiz kalmaları durumunda kanun kapsamında belirtilmiş süre içinde ve miktarda alma hakkı tanınan ödemeye işsizlik maaşı adı verilir. İlgili Yasa kapsamında “İşsizlik Ödeneği” şeklinde de ifade edilen “İşsizlik Maaşı” sigortalı olan işsizlere yasada belirtilmiş bazı koşulları sağlamaları durumunda işsiz kaldıkları süre için belli bir zaman zarfında ve oranda yapılan ödemedir şeklinde de tanımlanır.

İşsizlik ödeneği alan bir kişi, işsizliğin getirmiş olduğu risklere karşı korunur. Aynı zamanda işsiz kaldığı zaman diliminde onuruna yakışacak ve asgari seviyede bir yaşam sürdürebilme olanağına kavuşur. 

İşsizlik Ödeneği Alma Şartları Nelerdir? 

İşsiz kalan bir işçinin işsizlik maaşı alabilmesi durumu ilgili yasa tarafından bazı koşullara bağlanır. İŞKUR’a yasal süreç içinde başvuran bir işçinin aynı zamanda yasada sayılı olan koşulların da tümünü karşılıyor olması işsizlik ödeneği almanın ön şartı halinde belirtilir. İşsizlik ödeneği alma şartlarını ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Bir işçinin kendi talebi ile ya da kusurundan dolayı işsiz kalmamış olması gerekir.
  • Yapılan iş sözleşmesinin sona erdiği tarih itibariyle geriye dönük 120 günü kapsayan süre zarfında hizmet akdi ile çalışılmış olması gerekir.
  • Hizmet akdinin fesih yapılmadan önceki 3 yıllık süre içerisinde en az 600 günlük işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekir.
  • Hizmet akdinin feshinin yapılmasından sonraki 30 günlük süre zarfı içinde en yakın İŞKUR birimine başvurunun yapılmış olması gerekir.

İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre Alınabilir? 

İşsizlik ödeneğinin alınma süresi, bazı durumlara göre değişiklik gösterir. Bir işçinin iş akdinin sona ermesinin öncesinde son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olan sigortalı, son 3 yılın içinde 600 gün süreyle sigortalı çalışarak işsizlik sigortası primi ödenen sigortalı işsizler, 180 gün işsizlik ödeneği almaya hak kazanır. 900 gün süreyle sigortalı şekilde çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olan sigortalı işsizler ise 240 gün işsizlik ödeneği alabilir. 1080 gün sigortalı halde çalışıp işsizlik sigortası primi ödenen sigortalı işsizler ise 300 gün süre ile işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar.

İşsizlik ödeneği alabilmek için gerekli şartları sağlayıp, aynı zamanda usulüne uygun ve eksiksiz şekilde yapılan başvuruların ilgili yasalar gereği izleyen ay sonuna kadar İŞKUR tarafından sonuçlandırılması zorunlu bir durumdur.

İşsizlik Maaşı İçin Başvuru Nasıl Yapılır ve Nereye Başvurmak Gerekir? 

İlgili yasalar kapsamında time ilgili sayılı madde dahilinde işsizlik maaşı almanın koşullarının tamamını sağlayan işçilere işverenler tarafından 3 nüsha halinde düzenlenen “İşten Ayrılma Bildirgesi”nden bir adet nüsha verilmesi zorunludur. Diğer iki nüshanın biri ise işveren tarafından İŞKUR’a verilir. Kalan diğer nüsha da işverende kalır. Bu sayede bir işçi, işten ayrıldığı zaman ilgili SGK’ya bildirimde bulunmuş olan işverenin İŞKUR’a belge göndermeye dair mecburiyeti de sona erer.

İşsizlik ödeneği için başvuru yapmak isteyen bir işçinin iş akdinin fesih yapılmasını takip eden 30 günlük süre zarfında en yakın konumdaki İŞKUR birimine müracaat edip işsizlik maaşı alma sürecini başlatması gerekir. 30 günlük başvuru süresi ise ancak mücbir sebeplerden dolayı aşılabilir. Böyle bir durumda ise gecikilen bu süre kadar işsizlik maaşı almaya hak kazanılmış süreden düşülür. Burada ise bir miktar hak kaybının yaşanması söz konusu olabilir.

İşsizlik ödeneği almak için yapılması gereken başvuru işlemlerinin hem eksiksiz hem de sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi son derece önemli bir noktadır. Bu noktada bahsi geçen konu sürecinin alanında deneyimli ve tecrübeli bir avukata vekâletname verip yürütülmesi, belirtilen elzem durumların oluşması halinde hak kayıplarının yaşanmaması bakımından daha isabetli olur. Bu sebeple de tüm bu sürecin son derece dikkatli bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi gerekir.