Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

İşyerinden Tazminat Nasıl Alınır?

İşyerinden Tazminat Nasıl Alınır?

İşyeri ve çalışanlar arasında kanunlarla tanımlanmış bir iş ilişkisi bulunur. Bu iş ilişkisinin sonlanması durumunda da bazı tazminat hakları doğar. İş Kanunu gereğince işyerinden kendi kusuru ve isteği dışındaki nedenlere işten çıkarılma durumunda, çalışana kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkı verilmiştir. Çalışana tanınan bu iki tazminat ona ekonomik bir güvence sunar.

Kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması birbirlerinden farklıdır. İhbar tazminatındaki süreler iş akdi sona erdirilen kişinin çalışma süresine göre kanunla belirlenmiştir. İşveren dilerse bu sürenin ücretini ödeyerek kişinin iş akdini hemen fesh edebilir ya da bu süreyi çalışmasını isteyebilir. İhbar tazminatı hesabında yasal ihbar süresine ilişkin gün sayısı ile kıdem tazminatına esas olan bir günlük ücreti çarpılarak kişiye ödeme yapılır.

Kıdem tazminatının hesabında ise fesih bildiriminde bulunan kişinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığı şeklinde hesaplanır. Hesaplanan bu brüt ücrete, çalışma süresi içerisinde kişiye düzenli yapılan tüm ödemeler de eklenir. Ancak kıdem tazminatı almanın belli şartları bulunur.

İşyerinden Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem tazminatı almak için iş akdinin çalışanın kusuru olmadan işveren tarafından sonlandırılması gerekir. Ancak çalışanın bu tazminatı alabilmesi içinde bazı şartları yerine getirmiş olması gerekir. Şöyle ki;

  • İşyerinde kesintisiz olarak en az 1 yıl çalışmış olunması,
  • İşverenin çalışanı işten çıkarması
  • İşten çıkarma nedeninin kanunda belirtilen kurallara dayanması, yani ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir durum nedeni ile işveren tarafından çıkarılan kişi kıdem tazminatı hak edemez.
  • Sağlık sorunu gibi haklı nedenlerle işten ayrılma zorunluluğunun olması,
  • Erkek çalışanın askerlik sebebi ile işten ayrılması,
  • Kadın çalışanların velilik nedeni ile işten ayrılması (evlilik tarihinden sonraki bir yıl içerisinde kendi isteği ile işten ayrıldığında tazminat hakkı kazanır),
  • Emeklilik şartlarını yerine getirenler, şeklinde sıralanabilir.

Çalışanın vefatı durumunda da ailesine yani geride kalan hak sahiplerine de kıdem tazminatı ödemesi yapılır.

İstifa Edenler Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

İş Kanunu’na göre kendi isteği ile işten ayrılan çalışanların tazminat hakkı bulunmaz. Ancak yapılan düzenlemeler göre bazı durumlarda da istifa durumunda kıdem tazminatı alınabilir. Eğer çalışan haklı bir sebep göstererek iş yerinden ayrılıyorsa kıdem tazminatını da talep edebilir. Ancak bu durumda ihbar tazminatını alamaz ve hatta işverenin talep etmesi durumunda da ihbar süresini çalışması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.