Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Kurumlarda Hukuk Müşavirinin Değişen Rolü

Kurumlarda Hukuk Müşavirinin Değişen Rolü

Hukuk müşavirlerinin rolü artık sadece çalıştıkları işle ilgili yasal riskleri yönetmekle sınırlı değildir.

Etkili hukuk müşavirlerinin işletmeye ortaklık etmesi, işletmenin sorunlarını anlaması ve bu sorunlar için uygulanabilir ve somut çözümler üretmesi gerekiyor.

Kurum içi hukuk çalışanlarının karşılaştığı zorluklar nelerdir?

Yasal Risk Yönetimi

Bazı kurumlarda ticari birimlerin ticari kararlar alması için baş hukuk müşavirine (BHM) baskı yaparak veya teşvik ederek şirket içi hukuk ekiplerine risk aktarma eğilimi olabilir. Şirket içi hukuk müşavirliğinin rolü, işletmenin baskı noktalarını, stratejisini ve hedeflerini anlamak ve herhangi bir kararda yer alan riskleri ve yasal sorunları etkili bir şekilde yönetime iletmektir. Risklerin önceden algılanması ve yönetilebilmesi için günümüz dünyasında hukuk müşavirliğinin veriyi analiz etme yeteneklerini geliştirmesi gerekmektedir. Günümüz dünyasında hukuk müşavirliğinin veriyi etkili bir şekilde analiz etmesi ve riskleri önceden tespit etmesi için kullanılan en etkili araç hukuk otomasyon sistemleridir. Aynı zamanda hukuk otomasyon sistemleri yönetimin kabul edilebilir bir yasal risk profili içerisinde bilinçli stratejik seçimler yapmasını sağlar.

Önemli olan gerçek sonuç olduğunda verimliliği yönetmek

Risk yönetimi yaparken yasal maliyetler üzerindeki artan baskıya cevap vermek, maliyet tabanını neyin harekete geçirdiğinin ve işletmenin karını neyin etkilediğinin derin bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Kurum içi hukuk müşavirinin erken davranarak maliyet azaltma önerileri başlatması ve verimliliği ölçmek için uygun kriterleri belirlemesi gerekir. Kurum içi bir avukat olarak zorluğu, maliyet verimliliği ve etkinlik arasında optimum bir denge olmasını sağlamak ve işletmeyi bu dengeye göre eğitmektir.

Geçiş ve Kaynak

Özel uygulamalardan şirket içi bir role geçiş yaparken, birçok avukat, uzmanlık alanından daha az deneyime sahip oldukları alanların sorumluluğuyla genel bir rol oynayacakları alanlara geçerler. Bu, daha az destek, daha az sistem, emsal ve genel “know-how” ile birleştiğinde özellikle gelişmekte olan pazarlardaki kurum içi avukatlar için temel kaynak zorlukları oluşturmaktadır.

Kurumların Sözleşmeli Hukuk Büroları İle İlgili Hukuk Müşavirlerinden Beklentileri Nedir?

Dış müşavirlerle güçlü ilişkiler

Dışarıdaki avukatlarla şirket içi hukuk müşavirliği arasındaki ilişkiler giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde kurumlar hukuk müşavirlerinden dışardaki avukatlar ( sözleşmeli hukuk büroları ) ile hukuk müşavirliği arasındaki iletişimi ve iş akışını güçlendirecek sistemler inşa etmelerini beklemektedir. Kurumlar bu sistemlerin hukuk müşavirliğinin dolayısı ile kurumun verimliliğini etkili bir şekilde arttırdığını görmektedir. Dışarıdaki avukatlar ile şirket içi hukuk müşavirliği arasındaki iletişimi hukuk otomasyon sistemleri etkili bir şekilde güçlendirmektedir.

 

Kurum içi müşavirlik, rollerine işletme tarafından değer verilmesini nasıl sağlayabilir?

Değer Gösterme

BHM’lerin yönetim kurulu toplantı odasında etkili olmaları gerekir ve değerlerinin başkan, bağımsız müdürler, CFO ve CEO tarafından tanınması gerekir. BHM’ler, finansal olmayan riskin daha iyi anlaşılmasını teşvik ederek özel değer katabilirler. Şirketi ve baskı noktalarının anlaşılmasını neyin yönlendirdiğine dair personel ve şirket hedefleri hakkındaki bilgileri doğrultusunda verilen her yasal karara kaynak hazırlayabilmelidirler.

Artı değerli yasal tavsiye nedir?

Avukatlar, işletmelerine, iş üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olacak şekilde teknik know-how sunmak; ticari olarak zekice tavsiyeler vermek ve göreceli yasal çerçevede işin stratejik yönünün geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi çeşitli şekillerde artı değer sağlarlar.

Ticari anlayışa karşı kurum içi hukuk müşavirliği uzmanlığı

İşletmelere “olanak tanıyan” olma yeteneğini gösteren ve ticari açıdan sezgili kararlar veren avukatlar, iş ekipleriyle bağlantı kurmayı daha kolay buluyor ve kariyerlerinde daha başarılı olurlar. Yönetim, hem ticari hem de yasal analize dayalı stratejik kararlar alınmasına yardımcı olmaları için hukuk çalışanlarına gün geçtikçe daha çok güvenmektedir.  Bu kombine tavsiyede bulunma yeteneği, BHM’lerin bir işletmeye gerçekten değer katabileceği yerdir.

Kurumunuzun hukuksal hafızasını oluşturmak, sözleşmeli hukuk büroları ile iletişiminizi güçlendirmek ve kurumunuz ile ilgili hukuksal riskleri önceden öngörmenizi sağlayacak T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemi’nden hemen demo talebinde bulunmak için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.