Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Mal Varlığı Sorgulama

Mal Varlığı Sorgulama

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2020-05-13
Güncelleme Tarihi: 2022-09-15

Mal Varlığı Sorgulama

Tüm bilgilerin dijital ortama aktarılması ve buradan takip edilmesi, birçok iş sürecini ve sektörü etkileye başlamıştır. Özellikle hukuksal süreçlerde UYAP ile geçilen dijital ortam çalışması birçok uygulamayı da içerisine alarak büyümeye başlamıştır. Bunlardan bir tanesi de 19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin başlatılması Usulü hakkında Kanun”dur. Bu kanun ile UYAP bünyesinde “Merkezi Takip Sistemi” oluşturulması kesinleşmiştir.

Bu kanunla takipler elektronik ortamda takip talebi doldurularak başlatılacak ve bu ortamda yürütülecektir. Takip talebinin sistemde oluşturulması sonrasında sistem tarafından da ödeme emri düzenlenecektir. Bu şekilde birçok modül birbiri ile entegre olarak çalışacaktır.

Her geçen gün entegre modüllerin birbiri ile bağlantısı da artmaktadır. Mesela, Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı çalışmalar ve girişimler sonrasında avukatlar, UYAP’tan TAKBİS sisteminde yer alan bilgileri sorgulama imkânı gelmiştir. Özellikle de borçlu mal varlığı sorgulama, avukatlara büyük kolaylık sağlayacaktır.

İcra Takibi Öncesi Mal Varlığı Sorgulaması İmkânı

Alacaklı, isterse haciz talebi öncesinde UYAP üzerinden, borçluya ait mal, hak ya da alacağı olup olmadığına dair sorgulama yapma imkânı olmuştur. Sorgulama sonuçları çok detaylı olmamakla birlikte mal, hak ya da borçlunun başka alacakları olup olmadığı hakkında genel bilgi vermektedir. Alacaklı, 50 kuruş karşılığında sorgulamaya yapabilecek ya da sorgu yapılmasını talep edebilecektir. Belirlenen bu miktar sabit olmayıp her yıl değişecektir.

Bu ücret sadece genel yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinden alınmayacaktır. Alacaklının aynı gün içerisinde aynı dosya için 5 kez yapacağı sorgudan da ücret alınmayacaktır.

İcra Takibi Başladıktan Sonra Mal Varlığı Sorgulama İmkânı

Takip başlatıldıktan sonra, ödeme emrindeki süre geçmiş ya da ödeme emrine yapılan itiraz kalktıktan sonra bile, alacaklı haciz talebi bulunmaksızın mal varlığı sorgulaması yapabilir. Sorgulama sonucunda genel bilgiler verilecektir. Eğer sorgu neticesinde borçlunun üzerinde mal, hak ya da alacağı olduğu tespit edilirse de UYAP üzerinden haciz talebi yapılabilecektir.

Haciz İhbarları UYAP Üzerinden Gönderilecek

UYAP bünyesindeki, Merkezi Takip Sistemi avukatlara elektronik ortamda takip başlatma ve yürütme imkânı vermektedir. Sistemdeki takip talebinin doldurulması ve talebin kaydından sonra sistem otomatik olarak ödeme emrini düzenleyecektir. Takiplerde sistem harcı, icraya başvuru harcı ya da tahsil harcı alınmayacaktır.

Merkezi Takip Numarası ile ödeme emri, sistem üzerinden PTT’ye iletilecektir. PTT, tebliğ mazbatalı kapalı zarftaki bilgileri borçluya tebliğ edecektir. Borçlu, takipteki harç ve masrafları ödeme emrinde yer alan hesap numarasında ödediğinde de takip sona erecektir. Borçlu, herhangi bir İcra Dairesine başvuru yaparak ya da Merkezi Takip Sistemi üzerinden elektronik imza ile ödeme emrine itiraz edebilir. Merkezi Takip Sistemi ile ilgili düzenlemeler de 01.06.2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

T-HOS olarak hukuk çalışanlarının hızlı, kolay ve verimli çalışması için entegre ve modüler Avukat Programlarıile destek veriyoruz. Programlarımıza UYAP dâhil birçok sistem entegre olabilmektedir. Bu şekilde istediğiniz her yerden ve her zaman sisteme ulaşabilir, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dijital olanaklar avukatların yoğun ve karmaşık iş süreçlerini kolaylaştırmaktadır. Avukatların işlerini kolay yönetebilmeleri için kullanabilecekleri programlar ile ilgili bilgi almak için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir