Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Müzekkere Nedir?

Müzekkere Nedir?

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2020-11-01
Güncelleme Tarihi: 2021-01-23

Yargı sürecinde hâkimin belirli bir kararı yerine getirmesi amacıyla ilgili makama yazdığı yazı olarak ifade edilen müzekkere, davanın hükmü için ihtiyaç duyulan bilgileri çok çeşitli kurumlardan bu yöntemle elde eder. Müzekkere yazısına yanıt verilmediği zamanlarda ise kuruma bu sefer tekid yazısı gönderilir.

Müzekkere Yazısı Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikler

Müzekkere yazısı özenle düzenlenmelidir. Teknolojik gelişmelere ayak uyduran hukuk dünyasında resmi yazışmalarda bilgisayar ya da daktilo yardımıyla düzenleme yapılır. Yargı organları faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgililerin talebi üzerine ya da kendi gerekliliklerine göre çeşitli yazışmalarda bulunur. Bu tür adli yazışmaların nasıl yapılacağıyla ilgili olarak hazırlanan çok çeşitli yönetmelikler mevcuttur. Bunlardan bazıları;

 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği,
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
 • Askerî Mahkemeler, Askerî Savcılıklar Kalem Teşkilatı ve Personelin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik,
 • Yargıtay İç Yönetmeliği,
 • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İçtüzüğü ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü şeklinde sıralanabilir.

En Çok İhtiyaç Duyulan Müzekkere Yazıları

Ülkemizde resmi yazışmalar için çok çeşitli müzekkere yazısı örneklerine ihtiyaç duyulur. Bunların her biri için belirli bir form bulunur ve sistemde bu formlar üzerinden yazışmalar yapılır. İnternet üzerinden pek çok müzekkere örneğine ulaşmanız mümkündür. Bunlardan en yaygın kullanılanlar ise şu şekildedir:

 • Gayrimenkul haczi fekki için tapuya yazılacak müzekkere
 • madde malumatı müzekkeresi
 • Gayrimenkul haczi için icra müdürlüğünce tapuya yazılacak müzekkere
 • 103 davetiyesi müzekkeresi
 • Ticaret sicil müdürlüğünden adres sorma müzekkere
 • Maaş haczi müzekkeresi

Müzekkere Yazısının Yargı Sürecindeki Yeri ve Önemi

Teknolojik gelişmeler nedeniyle mevzuatta çok çeşitli düzenlemeler yapılarak işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Bu sayede yazışmaların artık dijital ortamda yapılması mümkün hale gelmiştir. Bu da ister istemez yeni düzenlemeler için ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Günümüzde müzekkere yazılarının her biri için kendine özgü şablon mevcuttur. Bu şablon üzerinden istenen yerlere internet üzerinden resmi yazı gönderilmesi sağlanır. Böylece resmi yazışmalar çok daha sağlıklı, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülür. Dijital ortamın dışında kâğıt kullanılarak hazırlanan yazışmalar için de daktilo veya bilgisayar kullanılması gerekir. Bu tür yazışmalar ivediliğine bağlı olarak fax gibi yöntemlerle karşı tarafa iletilebilir. Bu yazışmalarda gerekli güvenlik önlemlerinin de alınması gerekir. Dokümanların her biri sisteme kaydedilir, dosyalanır ve ilgili yere iletilir. Gerekli görülürse kâğıda dökülerek işlem yapılır. Bu tür yazışmalarda yönetmeliklerde yer alan hususlara uygun şekilde dokümanın düzenlemesi yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir