Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Reddi Miras Nedir?

Reddi Miras Nedir?

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2020-11-01
Güncelleme Tarihi: 2022-10-06

Miras bırakan kişinin ölümünün ardından yasal mirasçılarına tüm alacakları ve borçlar bırakılır. Böyle zamanlarda mirasçı dilerse reddi miras yaparak tüm bu yasal haklarından vazgeçebilir.

Normal şartlarda kanunlarla mirasçıların kim olduğu belirlenir. Bununla birlikte ölen kişinin borçları çok olduğunda mirasçı için büyük problemler doğurabilir. Böyle zamanlarda reddi miras süresinin kaçırılmadan en kısa süre içerisinde miras yükümlülüklerin reddedilmesi gerekir. Aksi halde tüm borçlar mirasçının kendi borcu haline gelebilir.

Reddi Miras İşlemine Neden İhtiyaç Duyulur?

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 599.madde çerçevesinde kişinin ölümüyle beraber sahip olduğu tüm alacaklar ve verecekler için haklar ve yükümlülükler yasal olarak mirasçılarına geçer. Mirasın yasal mirasçılara kalması için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Ölümün ardından kendiliğinden miras yasal mirasçılara geçer. Bu nedenle mirasçılar mirası almak istemiyorsa, bu konuda reddi miras işleminin yapılması gerekir. Aksi takdirde mirasçılar bu hakları ve yükümlülükleri reddetme hakkını kaybeder.

Ölen birinin çocukları mirası reddetmediği zaman hem babasının tüm mal varlığının sahibi olur, hem de tüm borçlarını ödeme yükümlülüğünü kabul etmiş olur. Eğer borç oranı ciddi bir boyutta ise belirli bir süre içerisinde bu borcu ödemek zorunda kalmamak adına reddi miras hakkını kullanmalıdır.

Reddi Miras İçin Kimler Başvuru Yapabilir?

Yaşanan bir ölümün sonrasında yasal mirasçıların tamamının mirası reddetme hakkı vardır. Bu nedenle yasal olarak atanan mirasın reddi için kanunun tanıdığı süre içerisinde reddi miras için başvuruda bulunmak gerekir. Aksi takdirde mirası reddetme hakkı kaybedilir.

Normal şartlarda ölüm sonrasında külli halefiyet ilkesine göre sağ kalan ölen kişinin eşine ve alt-üst soyuna miras hakkı ve yükümlülüğü tanınır. Kısacası bireyin eşine, çocuklarına, annesine, babasına ya da kardeşlerine miras geçtiği için reddi miras hakkı da bu kişiler için geçerli olur. Yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçılar da mevcuttur.

Mirası bırakan kişinin vasiyetinde yer aldığı için miras hakkını ve yükümlülüğünü kazanan birey, dilerse reddi miras hakkına da sahiptir. Bazen ise mahkeme tarafından atanan mirasçılar bulunur. Bu durumda da mirasçının mirası reddetme hakkı bulunur.

Reddi Miras İşleminin Prosedürü Nasıldır?

18 yaşının üzerinde olan ve ayırt etme gücüne sahip olan tüm yasal mirasçılar, yazılı veya sözlü olarak mirası reddetme hakkına sahiptir. Bunun için yasal mirasçının mirası reddettiğine yönelik beyanını miras bırakan kişinin son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne bildirmesi gerekir. Böylece reddi miras işlemi kolaylıkla yapılır. Bu noktada önemli olan husus ise bu işlem için yasal olarak mirasçılara tanınan süredir. Bu süre 3 aydır. Mirası bırakan kişinin ölümünün ardından 3 ay içerisinde reddi miras işlemini gerçekleştirmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir