Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir?

Şantaj Suçu ve Cezası Nedir?

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2021-03-23
Güncelleme Tarihi: 2021-03-23

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 107. maddeye göre düzenlenen şantaj suçu ve cezası, özellikle tehdit suçuyla birbirine karıştırılır. Bununla birlikte şantaj, tehdit suçunun farklı bir türevidir. Genel olarak kişinin huzurunu ve güven duygusunu sarsan bir suç olarak bilinen şantaj, tehdit unsuruna oranla çok daha baskındır. Özellikle kişiyi istemediği bir şeyi yapmaya zorlamak olarak bilinen şantaj, kişinin huzurunu bozar ve kendini tehlikede hissetmesine neden olur.

Çoğu zaman kişinin saygınlığına zarar verebilecek özellikle olan bir şeyi ifşa etme konusunda korkutmak ve bu korkudan yararlanarak kişiden zorla bir şeyler yapmasını istemek olarak ifade edilen şantaj, oldukça ciddi bir suçtur ve cezası bulunur. Şantajın içeriğine bağlı olarak bir yıl ile üç yıl arasında hapis cezası olan şantajın aynı zamanda 5000 güne kadar adli para cezası bulunur.

Şantaj Suçunu Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Türkiye’deki mevcut kanunlara göre şantaj suçunun gerçekleştiğinin kesinleşmesi için belirli unsurların bir araya gelmiş olması gerekir. Aksi takdirde yapılan eylem şantaj olarak değerlendirilemez ve herhangi bir suç teşkil etmez. Şantaj suçunu oluşturan unsurlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Kişinin kanuna aykırı olan bir şeyi yapması için zorlanması,
  • Kişinin yapmakla yükümlü olmadığı herhangi bir şeyi yapmaya zorlanması,
  • Kişinin hak sahibi olduğu bir şeyi yapması veya yapmaması durumunda başka bir kişinin bundan haksız çıkar sağlaması,
  • Kişinin haysiyetini olumsuz etkileyeceği bir şeyi açıklamakla korkutularak bu durumdan haksız kazanç elde edilmesi, şeklindedir.

Bu tür davranışların tehdit sayılabilmesi için kişinin her şeyi bilerek ve isteyerek yapmış olması gerekir.

Şantaj Nedeniyle Şikâyet Süreci Nasıl Olur, Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Şantaj nedeniyle kişinin ceza alabilmesi için illa ki şikâyet edilmesi gerekmez. Bu suçun işlendiği adli makamlara intikal ettiği takdirde konuyla ilgili soruşturma başlatılır. Şayet şantajla ilgili bir konuda herhangi bir mağduriyetiniz varsa öncelikle savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekir. Böylece soruşturma ve kovuşturma süreçleri gerçekleşir. Bu süreçlerin takibi ve katılımı için kendiniz işlem yapabileceğiniz gibi konuyla ilgili bir vekilden de destek alabilirsiniz.

Şantaj suçunda zaman aşımı süresi de merak edilen konular arasında yer alır. Türk Ceza Kanunu’na kapsamına göre şantaj suçu ile alakalı dava zaman aşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu sürenin dolması durumunda dava düşer.

Şantaj Suçunda Uzlaşma Nasıl Olur?

Öngörülen suçlarda yer alan fail ile mağdurun karşılıklı olarak anlaşmaya varması olarak kabul edilen uzlaşma, sıklıkla başvurulan bir ceza hukuku kurumudur. Bununla birlikte şantaj suçu söz konusu olduğunda uzlaşma imkânı olmaz.

Şikâyete bağlı olmadan soruşturması başlatılan bu suçun uzlaşmayla da göz ardı edilmesi mümkün değildir. Uzlaşmaya tabi suçlardan olmayan şantaj, her durumda soruşturulur ve gerekli görülürse fail cezalandırılır.