Telefon Hemen Ara
Demo Talep Et Demo Talep Et

Stopaj Nedir

Stopaj Nedir

T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemleri

Yayımlama Tarihi: 2020-05-13
Güncelleme Tarihi: 2021-01-23

Stopaj Nedir

Stopaj, temelinde bir vergi ödeme sistemi şeklidir. İşverenlerin gelir veya kurumlar vergisine tabi olan kazançlarına ait tutarların, ilgili kişilere ödenmesi sırasında ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan vergi tutarıdır. Stopaj, kanunlarda belirtilen tutar ile hesaplanır ve ödenir.

Aslında stopaj ile Maliye İdaresi, vergi tahsilatını garanti altına alır ve kolay şekilde gerçekleştirir. Stopaj, gelir kaynağında tahsil edilmesi, açısından en güvenilir vergi toplama yöntemidir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 66.maddesine göre serbest meslek erbabı kimseler, GVK’nın aynı sayılı kanunun 94.maddesine istinaden düzenledikleri makbuza göre stopaj kesilir ve muhtasar beyanname ile de vergi dairesine ödenir.

Stopaj Nasıl Hesaplanır ve Ödenir

Stopajın oluşması için makbuzun düzenlendiği tarafında gerçek usulde gelir vergisi ya da kurumlar vergisi mükellefi olması gerekir. Yapılan iş veya hizmet bedeli üzerinden %20 stopaj hesaplanır. Serbest meslek makbuzunun muhatabı olan gerçek ya da tüzel kişilerde bu stopajı, makbuzu düzenleyen kişilere ödemezler. Ödeme muhtasar beyanname ile serbest meslek sahibi adına ilgili vergi dairesine yapılır.

Hangi gelirler üzerinden stopaj yolu ile vergi kesintisi yapılacağı GVK’nun 94.maddesi yanı sıra Kurumlar Vergisi’nin 15 ve 30.maddelerinde de detaylı şekilde belirtilmiştir. Ödeme türlerine bağlı olarak farklı stopaj oranları bulunur. Stopajın hesaplanmasında bir diğer önemli olan nokta ise, “brüt tutar” üzerinden hesaplanmasıdır.

Stopaj Vergisinin Amacı Nedir

Stopaj vergisi, borçludan değil, vergi sorumlusundan istenir. Bu şekilde de gelir tutarı sahibine ulaşmadan vergilendirme yapılmış olur. Stopaj vergisinin amaçlarını şu şekilde sayabiliriz;

  • Stopaj, vergi maliyetlerini azaltan bir araçtır. Maliye’nin vergi gelirini toplamak için harcadığı maliyetler yanı sıra işlem yükünü de bu yöntem ile azalır.
  • Bu vergi türü vergi kaçak ve kayıplarını da engeller. Vergi tahsilatlarının güvenli ve garantili olmasını sağlar. Bu şekilde küçük tutarların vergiden kaçırılması da engellenmiş olur.
  • Vergi ödenmeden stopaj kesildiğinden, vergi yükü de azalır.

Serbest meslek makbuzu ile çalışan avukatların, bu belgeyi doğru ve eksiksiz şekilde düzenlemeleri gerekir. Bu makbuzda vergi işin sahibi tarafından ödense de makbuzun KDV’si serbest meslek sahibi tarafından ödenir. Bu ve bunun gibi evrakların hesaplanmasında ve vergilerin zamanında yatırılmasında otomasyon sistemleri çok önemlidir. Hukuk programları avukatların etkin çalışması için geliştirilmiş yüksek teknolojili otomasyon sistemleri sunar. Hukuk programlarının avukatlara sunduğu avantajlar hakkında daha fazla bilgiyi de bu yazımızdan alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir