Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Eşya hukukunun en önemli konularından birisi de tapu iptal ve tescil davalarıdır. Bu davalar; ayni hakkı ihlal edilen kişilerin, mülkiyet hakkını korurlar. Herhangi bir taşınmazın tescili; hukuken geçerli olmayan, gerçek olmayan ya da usulsüz nedenlerle gerçekleşmesi durumunda, asıl hak sahibi olan kişi ya da kişiler tapu kaydının uygun hale getirilmesi için bu davayı açarlar.

Bu davalar; durumdan mağdur olan kişi tarafından, taşınmazın bulunduğu yerde açılır. Davanın yeri tarafların istekleri ya da anlaşmaları sonucunda dahi değişmez, değiştirilemez. Asli Hukuk Mahkemeleri’nde açılan tapu iptal ve tescil davalarından dilekçe çok önemlidir. Dilekçede bu taşınmazın kayıt bilgilerinin yanı sıra arazinin durumu ve yapılan işlemdeki hukuka aykırılık net bir şekilde açıklanmalıdır. Özellikle tapu kayıtlarının mahkemeye sunulması dava sürecinin kısalması açısından gereklidir.

Tapu İptali ve Tescili Davalarının Şartları Nelerdir

Tapu iptal ve tescil davalarının açılabilmesi için bazı hukuki şartların sağlanması gerekir. Öncelikle bu davalar taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılması gerekir. Dava yeri ve mahkemesi değiştirilemez.

Tapu iptali ve tescil davalarında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun şekil ve şartlarda dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçede ilgili taşınmaza dair detaylı bilgiler yer alması önemlidir.

Bu davaların, tapuda kayıtlı taşınmaz adına açılması gerekir. Davalar, tapu kaydının yanlış, hatalı veya kanuna uygun şekilde yapılmadığına ve kaydın iptaline yönelik olduğundan; tapuda kayıtlı olmayan bir taşınmaz için açılamaz.

Hazırlanan dava dilekçesinde iddia edilen yolsuzluk detaylandırılmalıdır. Yani tescilin hukuka aykırı olmasını detaylandırılarak, nedenleri belirtilmelidir. Ayrıca bu dilekçede durumu ispatlayacak delillerde yer almalıdır.

Tapu İptali ve Tescili Davaları Açılma Nedenleri Nelerdir?

Hukuka aykırı olduğu belirtilen tescilin, birkaç nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Bu sebepleri ana nedenlerine göre şu şekilde gruplandırabiliriz;

  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeninden kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Ehliyetsizlik ya da irade fesadı nedeninden kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Muris muvazaası nedeninden kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Temsil yetkisinin kullanılması nedeninden kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Sahte vekâletname nedeninden kaynaklanan iptal ve tescil davaları
  • Aile konutu nedeninden kaynaklan iptal ve tescil davaları

Nedeni ne olursa olsun tapu iptal ve tescil davası, yolsuzluk iddiasında bulunan kişiden, taşınmaz üzerinde mülkiyet sahibi olan kişiye karşı açılmalıdır. Eğer ki tapu kayıtlarında üçüncü kişilere ait haklar varsa, bu üçüncü kişiler aleyhine de dava açılmalıdır.

Tapu iptal ve tescil davalarında avukat tutulması, davanın başarısı açısından önemlidir. Delillerin toplanmasından dilekçenin yazılmasına ve ilgili mahkemeye sunulmasına kadar ki hukuki süreçlerde tarafların haklarını en doğru şekilde korumak uzman avukatlar sayesinde olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.