Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Tazminatımı Nasıl Alırım

Tazminatımı Nasıl Alırım

İşçi ve işveren arasında kazan – kazan mantığına dayalı bir iş ilişkisi vardır. Bu ilişkide taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu iş akdini fesih etme hakkı bulunur. İşveren tarafından yapılan fesih durumlarında, çalışanın maddi gücünü korumak için kanunda bazı tazminat hakları tanınmıştır. Bu tazminatlar kıdem ve ihbar olarak ikiye ayrılır.

Kıdem tazminatı, İş Kanunda belirtilen nedenler çerçevesinde iş akdi fesih edilen veya biten çalışanlara işveren tarafından ödenen tazminattır. İhbar tazminatı ise kanunda tanımlanan süreler uyarında önceden haber verilmeden ya da ihbar süresinin dolmasını beklemeden çalışanın işten çıkarıldığı zamanlarda ödenen tazminattır. Kıdem ve ihbar tazminatlarını hak etmek için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alırım

Kıdem tazminatı hak kazanmak için öncelikli olarak çalışanın, işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması şartı gerekir. Ayrıca işveren ile arasındaki iş sözleşmesinin de aşağıda detayları verilen kriterlere göre sonlanması şartı aranır;

  • İyi niyet ya da ahlak kurallarına aykırılık dışında kalan bir nedenle işveren tarafından çıkarılması,
  • Sağlık, iyi niyet ya da ahlak kurallarına aykırılık durumları, işin durması ya da benzeri durumda çalışan tarafından iş aktifinin fesih edilmesi,
  • Askerlik görevi için işten ayrılma,
  • Emeklilik hakkının elde edilmesi ya da emeklilik kapsamında sigortalılık süresi ve prim günlerinin doldurulması
  • Evlenme
  • Çalışanın ölümü, nedenleri çalışanların kıdem tazminatı hak etmesini sağlar.

İş Kanununda kendi isteği ile işten ayrılan yani istifa edenlerin kıdem tazminatı alamayacağı hükmü olmasına rağmen bazı istisnalarda vardır. Askerlik, emeklilik, sağlık sorunları, işverenin kötü niyetli davranışları gibi durumlarda çalışanlar istifa ettiklerinde dahi kıdem tazminatlarını hak ederler. Ancak bu durumda da, aynı işyerinde 1 yıl çalışma şartı bulunur.

İhbar Tazminatımı Nasıl Alırım

İş Kanunu kapsamında iş sözleşmelerinin nasıl fesih edileceği, sözleşmenin sonlandırılması için hangi sürelerde haber verilmesi detaylı şekilde tanımlanmıştır. Belirlenen bu süreler öncesinde işten çıkışı yapılan kişilere, işveren ihbar tazminatını öder. Bunun tersi de söz konusudur. Yani bu süreyi çalışmadan işten ayrılan kişiler de ihbar süreleri tutarlarını işverene ödemek durumunda kalır. Kanuna göre ihbar süreleri şu şekildedir;

  • 6 aydan az çalışmış kişiler içim 2 hafta
  • 6 ay – 1,5 yıl arasında çalışmış kişiler için 4 hafta
  • 1,5 yıl – 3 yıl çalışmış kişiler için 6 hafta
  • 3 yıl ve üzerinde çalışmış kişiler için 8 haftadır.

Bu sürüler katidir ve sözleşmeler ile kısaltılamaz ya da uzatılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir