Demo Talep Et Demo Talep Et
Telefon Hemen Ara
UYAP ile Sınırsız ve Tam Entegre Çalışmak İçin Hemen Bizimle İletişime Geçin.

Yüksek Avukat Ne Demek

Yüksek Avukat Ne Demek

Yüksek Avukat Ne Demek

Avukatlar, yargı süreçlerinde gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan kişilerdir. Avukatlık mesleki bir unvandır. Avukat olabilmek için hukuk eğitimi görmüş olmanın yanı sıra staj yapmak ve yasaların belirlediği kuralları taşıma zorunluluğu da vardır.

Ülkemizde avukatlık mesleğini icra edenlere avukat dışında farklı bir unvan verilmez. Ancak uygulamada, baktığı davalara göre veya eğitimine göre farklı unvanlar eklenebiliyor. Ancak bunların yasal bir dayanağı olmayıp, sadece halk arasındaki konuşma ve kullanımlarda geçerliliği vardır.

Mesela, sıklıkla ceza davalarına veya sıklıkla icra davalarına giren avukatlara genellikle girdikleri davalar nedeni ile ceza avukatı ya da icra avukatı denilir. Bazen de halk arasında yüksek avukat tabiri kullanılır. Avukatlık unvanına yüksek eklenmesinin yasalar karşısında bir karşılığı yoktur. Ülkemizde mühendislik eğitimi almış ve yüksek lisansını tamamlanmış kişilere yüksek mühendis denilir. Avukat olup yüksek lisans yapmış kişilere de bazen bu şekilde yüksek avukat denilebiliniyor.

Yüksek Avukat Olabilmenin Şartları Nelerdir?

Ülkemizdeki yasalar avukatların farklı bir unvan almasını veya branşlaşmasına izin vermez. Türkiye’de bu sebeple yüksek avukat veya ceza avukatı gibi tabirler sadece halk arasında kullanılan tabirlerdir. Ülkemizde avukat olabilmek için ilk ve önemli şartlarından birisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının yanı sıra dört yıllık hukuk eğitimini tamamlayarak hukuk fakültesinden mezun olma zorunluluğudur.

Mezuniyet sonrasında avukatlık stajını tamamlayarak, staj belgesini alması gerekir. Stajların ilk altı ayı mahkemelerde geçirilir, sonrasında kalan altı ay ise bir avukatın yanında tamamlanır. Yanında staj yapılacak avukatın meslekte minimumda beş yıl deneyimli ve baroya kayıtlı olması şartı aranır.

Stajlarını tamamlayan avukatlar ikametlerinin oldukları baroya müracaat edebilirler. Yani avukatların ikametgahlarının başvuru yapacakları baro bölgesinde olmaz zorunluluğu vardır.

Yüksek Avukatların Mesleki Yükümlülükleri Nelerdir

Kanun ile kamu hizmeti ve serbest meslek olarak tanımı yapılan avukatlık, temelinde gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunan, onlara hukuk ve yasalar karşısında yol gösteren kişilerdir. Hukuksal sorunların yasalara uygun şekilde çözülmesinde yardımcı olur. Avukatların mesleği yükümlülüklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Yüklendikleri davaları takip etmek, yürütmek ve sonuçlandırmak
  • Gerçek veya tüzel kişilere hukuksal açıdan istenildiğinde görüş beyan etmek
  • Vekâletini aldıkları kurumların menfaatlerini korumak, anlaşmalarında hukuki tedbirler almak, anlaşma ve sözleşmelerin yasal çerçevede olmasını sağlamak
  • Avukatı oldukları kurumların üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıklarını yasal çerçevede çözmek
  • Tüm hukuksal iş süreçlerini takip ederek yürütmek

Avukatlar sistematik düşünebilen ve analitik gücü yüksek kişiler olmalıdır. Problem çözme becerisinin yanı sıra etkili konuşma becerisi de bu meslekte başarılı olunmasını sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.